Tuesday, June 28, 2011

       ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗೋ ಹೊತ್ತು...
                                                      
           

            ಎದ್ದು, ಬಿದ್ದು,
           ಅತ್ತು, ನಲಿದು,
           ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ನೆಗೆದ ದಿನವ,
           ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆವ  ಹೊತ್ತು....
          
                      ಎಷ್ಟೋ ಕನಸು,
                      ಇಷ್ಟು ನನಸು,
                      ಭುಜದ ಶಕ್ತಿ,
                      ಮನದ ಯುಕ್ತಿ,
                      ಸೊಕ್ಕು, ಪಟ್ಟು ಮೆರೆದ ಗತ್ತು..!
                      ಮುಗಿದು ಹೋದ ಹೊತ್ತು....

          ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು,
          ಮುಷ್ಠಿ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಕಾದು,
          ಸೋತು ಕಣ್ಣಂಚಲಿ,
          ಬತ್ತಿದ ಕಣ್ಣೀರ ಗುರುತು..!
          ಬದುಕು ನೀರವವಾಗೋ ಹೊತ್ತು...

                       ಬೆನ್ನು ಭಾರ ಬಾಗಿ ಬಾಗಿ,
                       ಹೊರಲಾರದ ಮುದಿತನ
                       ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಕಾಣದಂತೆ,
                       ಮುಗಿದುಹೋಯ್ತು ಯವ್ವನ...
            ಹೊತ್ತೇ   ಸಾಗದು,
            ಹೊತ್ತೇ  ಹೋಗದು,
            ಮುದಿಜೀವದ,, "ಜೀವ"
           'ಅಸ್ತಂಗತಕೆ ಸಾಗೋ ಹೊತ್ತು'..
           'ಜೀವನದ',
           "ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗೋ ಹೊತ್ತು"...!!